Atkins Revolutionary Diet

Att reduktion av kolhydrater i kosten leder till viktminskning är välkänt. En studie från Stanford University Medical Center bekräftar detta och pekar på att atkins diet kan vara mest effektiv. Andra frågor är om viktminskningen blir varaktig och om deltagarna klarar att följa dieten.

Kvinnorna som följde Atkins diet förlorade mer vikt än de som följde andra dieter i undersökningen. Studien är publicerad i Journal of the American Medical Association och jämförde flera lågkolhydratdieter.

Nackdelen med en diet

De flesta tester en diet någon gång och den vanligaste orsaken är att man vill tappa vikt. Det långsiktiga resultatet av en diet är i allmänhet dålig och hälften lägger på sig vikten igen inom ett år.

Det är därför bättre att försöka hitta varaktiga förbättringar av kosten som kan vara livet ut än att tillfälligt försöka hålla en diet.

Olika lågkolhydratdieter

Forskarna från Stanford University Medical School lät 311 fertila kvinnor som var antingen överviktiga eller feta följa antingen Atkins (mycket lite kolhydrater), Zone (lite kolhydrater), Ornish (mycket kolhydrater) eller LEARN (lite fett och mycket kolhydrater) under ett år.

En gång i veckan fick kvinnorna träffa en dietist under en timme under de första åtta veckorna av studien.

Atkins diet fungerade bäst

Viktminskningen var störst hos kvinnorna som följde Atkins diet:

dietbord

Blodfetter och Atkins diet

Studien såg inga tecken på att blodfetterna ökade p.g.a. Atkins diet eller någon av övriga lågkolhydratsdieter. Samtliga av kvinnorna var fertila och den genomsnittliga åldern var 41.

BMI var i genomsnitt 32.

GI är ett alternativ till Atkins diet

Ett alternativ till Atkins diet är GI-metoden. GI-metoden bygger inte på att man äter mindre kolhydrater. Metoden bygger istället på att man äter kolhydrater med ett lågt GI.

Kolhydrater med ett lågt GI är långsamma och ger en lugn och jämn höjning av blodsockret.