Cialis - det mest effektiva läkemedlet för ED

När är det inte rekommenderat att använda Cialis?

Om du har begränsningar av din sexuella aktivitet på grund av hjärt- eller skelettproblem bör du aldrig använda Cialis. Om du tar Cialis och upplever obehagliga hjärtsymptom som t.ex. bröstsmärtor, oregelbundna hjärtslag, yrsel eller illamående bör du sluta och kontakta din läkare omedelbart.  

Det är inte känt hur Cialis påverkar människor med allvarliga hjärtsjukdomar, och det är därför det rekommenderas att du undviker att använda Cialis om du nyligen har haft en stroke, hjärtattack eller hjärtfel. Du bör vara mycket försiktig om du lider av allvarliga problem med blodtrycket, ojämna hjärtslag eller angina. Om du uppplever tung smärta i bröstkorgen efter användning av Cialis bör du söka vård snarast möjligt.

Om du har allvarliga problem med njurar eller lever, blödningsprblem, magsår eller problem med näthinnan såsom retinitis pigmentosa, så bör Cialis användas med försiktighet. Det finns inte mycket information om säkerheten kring läkemedel under sådana omständigheter.

I ovanliga fall kan Cialis orsaka onormala erektioner som varar i flera timmar (priapism), vilket också har rapporteras med andra PDE-5 inhibitorer. Om din erektion inte avtar några timmar efter att du tagit tabletten bör du omedelbart söka vård, då du i annat fall riskerar att skada din penis allvarligt och få permanent impotens som resultat. Det är också därför Cialis bör användas med extrem försiktighet vid hälsoproblem som anemi, multipel myelom, eller leukemi, eftersom priapism kan orsakas. Patienter med fysiskt deformerade könsorgan bör också rådfråga läkare innan användning av Cialis.

Vilka läkemedel och substanser fungerar bra tillsammans med Cialis?

Tillförsäkra att din läkare känner till de här läkemedlen om du tar:

 • Alfablockerare som används för hypertoni och prostataproblem
 • Nitratbaserade läkemedel som används för att behandla bröstsmärta (angina)
 • Nöjesdroger som kallas "poppers" (baserade på nitrater)

Användning av Cialis tillsammans med ovannämnda läkemedel är förbjuden, då reaktionen kan medföra allvarliga och även dödliga effekter.

Cialis är känt för att intensifiera vissa läkemedels effekter som används för att behandla hypertonic. Berätta för din läkare om du använder angiotensin II receptorblockerare, bendrofluazide, enalapril, eller metoprol – din dosering av Cialis bör justeras i enlighet.  

Vissa läkemedel kan ändra effekterna av Cialis och öka risken för att uppleva dess bieffekter. Det är därför du verkligen bör berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • Alla andra läkemedel mot erektil dysfunktion
 • Erythromycin
 • Grapefruktjuice
 • Indinavir
 • Itraconazole
 • Ketoconazole
 • Rifampin
 • Ritonavir

Köp Cialis online

Det har aldrig varit enklare att köpa Cialis än här på vår webbsida. Vi påstår inte att vi har de lägsta priserna eller de bästa erbjudandena – vi överlåter det åt de bästa onlineapoteken man kan hitta. Det vi erbjuder här är en lista på apotek som vi arbetar med för att ge våra kunder billigare priser på Cialis, och du får jämföra alla erbjudanden på en enda sida. Kontrollera priserna, jämför erbjudandena och välj det apotek du tycker har bäst priser och villkor för att köpa Cialis. Allt som återstår är att göra din beställning och åtnjuta fördelarna med det mest effektiva läkemedlet mot erektil dysfunktion i världen, nämligen Cialis.