Mindre kalorier - mer liv

En av få tillförlitliga metoder för att förlänga livet är att äta en kost med få kalorier. Att en kost med reducerad mängd kalorier ger längre liv demonstrerades första gången 1934 på råttor. Sedan dess har sambandet bekräftats många gånger. Forskare vid Harvard Medical School har nu en möjlig förklaring.

Kaloriereduktion handlar inte om att låta bli att äta mer än man behöver. Istället äter man en kost med den minsta mängd kalorier som kroppen behöver. Normalt är detta färre kalorier än vad som krävs för att inte gå upp i vikt.

Färre kalorier förlänger livet

Att färre kalorier kan ge längre liv sågs första gången 1934. Forskare vid Cornell University noterade att råttor som fick en kost med tydligt färre kalorier levde längre. Resultaten följdes upp i flera försök. Samma resultat rapporterades 1986 för möss vilka också var friska och aktiva längre.

Sedan dess har liknande samband visats för flera djurarter och däribland flera primater. Särskilt för primater har man bl.a. sett att reducerat antal kalorier ger:

  • Lägre risk för att utveckla Alzheimers sjukdom.
  • Längre livslängd.
  • Bättre kolesterol.
  • Ökad insulinkänslighet.
  • Minder åderförkalkning.

En studie vid Salk Institute for Biological Studies publicerad i Nature maj 2007 pekade på att genen PHA-4 ger effekten vilket pekar på att samma sak gäller människor.

Kaloriereduktion gav mindre inflammation och lägre blodtryck

Calorie Restriction Society bildas januari 1993 för att stimulera forskning och informera om kaloriereduktion. Organisationen genomförde en mindre studie som publicerades i American College of Cardiology. Washington University jämförde hälsan hos de som åt reducerat antal kalorier mot en grupp som åt en vanlig västerländsk kost.

I studien fanns 21 män och fyra kvinnor som ätit en kost med få kalorier under tre till 15 år. Dagligen fick de i sig ca 1400 till 2000 kalorier. Ett grupp som åt en typiskt västerländsk kost valdes ut för att matcha ålder och övriga egenskaper hos dessa. Dessa åt dagligen ca 2500 kalorier.

Det man såg var att systoliskt blodtryck var ovanligt bra hos de som åt få kalorier. Det låg i genomsnitt på 110 vilket är vanligt för 20 åringar trots att den genomsnittliga åldern i gruppen var 55 år. Fler exempel på friskare hjärta som bättre fungerande ventrikel visade sig också. Dessutom hade gruppen lägre nivåer av markörer för inflammationer. Inflammationer anses ha betydelse för utvecklandet av många allvarliga sjukdomar.

produkterna

Därför ger färre kalorier längre liv

Forskare vid Harvard Medical School i samarbete med forskare från Cornell Medical School och National Institutes of Health, USA, har en möjlig förklaring till fenomet. De såg att två gener i cellerna reagerar på vissa former av stress. Reducerat antal kalorier är ett exempel på sådan stress. När denna stress uppstår reagerar dessa gener genom att skydda cellerna från sjukdom men också åldrande.

Generna kallas SIRT3 och SIRT4. I samma familj finns genen SIRT1 som man nyligen visade påverkades av antioxidanten resveratrol vilket ökade livslängden hos möss.

Mitokondrier och åldrande

SIRT3 och SIRT4 skyddar cellerna mot åldrande genom att hålla liv i mitokondrierna vilka förser cellen med energi. När mitokondrierna börjar fungera sämre får cellen för lite energi och kommer snart dö. Få kalorier i kosten startar signalering som aktiverar enzymer som SIRT3 och SIRT4 tillverkar. Resultatet blir att mitokondrierna växer sig starkare och cellen får mer energi.

Detta gör att cellens åldrande saktar ner och forskarna såg att celldöd minskade. Samma ökning av dessa enzymer sker förövrigt när vi motionerar vilket ju både ger längre liv och färre sjukdomar.

Reducera antal kalorier

Det är viktigt att aldrig svälta sig. Även om man reducerar antalet kalorier behöver kroppen tillgång till alla näringsämnen. Få kalorier kan tänkas vara olämpligt vid vissa sjukdomar och är man inte frisk bör man undersöka detta. Användbara tips i övrigt är att:

  • Minska ner antal kalorier gradvis.
  • Ät inte färre kalorier än du förbränner eftersom det kommer göra att muskler bryts ner.
  • Välj nyttiga livsmedel med mycket vitaminer, mineraler och andra värdefulla näringsämnen i förhållande till antal kalorier.
  • Motion är viktigt och att reducera antal kalorier är inte ett alternativ till det.

Det vanliga både i försök och bland de som följer dieten är att man äter ungefär 30% färre kalorier än normalt. De som åt reducerat antal kalorier och deltog i studien som Calorie Restriction Society gjorde åt mellan 1400 till 2000 kalorier dagligen. Det ska jämföras med 2000 till 3000 kalorier för en typisk västerländsk kost.