Hur en man väljer partner

Likhet mellan två personer behöver inte vara något som ökar chansen till ett romantiskt förhållande. En studie pekar på att skillnader istället är viktigt men det gäller gengruppen MHC.

Professor Maria da Graça Bicalho, University of Parana, Brazilien, presenterade vid European Society of Human Genetics årliga konferens ny kunskap om vad som påverkar när vi väljer partner. Hennes forskning visade att människor med större variation i stora histokompatibilitetskomplex (MHC) sannolikare inleder ett förhållande. Stora histokompatibilitetskomplex (MHC) är en genfamilj kritisk bl.a. för immunförsvaret och den finns hos alla ryggradsdjur.

MHC påverkar vilka dofter vi gillar

Det har tidigare visats för flera ryggradsdjur att MHC påverkar vilken partner man föredrar att ha ett förhållande med. Redan 1976 kom ett av de första resultaten med manliga möss som föredrar honor med stor skillnad i MHC.

Det ser dessutom ut som att generna i MHC påverkar hur vi luktar och/eller vilken lukt vi föredrar hos en potentiell partner.

Rätt partner för friska barn

I den nya studien tog forskarna data från 90 gifta par och jämförde dem med 152 slumpmässigt skapade "par". Olikheter i MHC var större än för de slumpmässigt genererade paren. Om MHC inte hade påverkat vilken partner man väljer borde likheten istället varit ungefär samma som för de slumpmässigt utvalda paren.

man och kvinnaStörre skillnad i MHC innebär större genetisk olikhet och det minskar risken för inavel. Barnet som föds får också större genetisk variation vilket är en fördel t.ex. genom att minska risken för ärftliga sjukdomar. Den större genetiska variationen just för MHC kan bidra till ett bättre immunförsvar.

Tidigare har man visat att par med mer lika MHC har längre intervall mellan de får barn. En förklaring kanske är tidiga ej upptäckta missfall. Forskning i området kanske därför kan visa sig vara viktigt inom området ofrivillig barnlöshet.

Se även kvinnors hälsa artikel fysisk attraktion.