Några ord om Cialis Generisk

Cialis är det enda potensmedlet som bevisligen fungerar lika bra efter 30 min som efter 36 timmar. Det är det som gör Cialis då unikt. Med Cialis behöver du inte ha någon brådska. Du behöver inte schemalägga ditt kärleksliv. Du och din partner kan slappna av och helt enkelt ha sex när ni känner för det. Med Cialis behöver du inte heller planera måltider. Det beror helt enkelt på att Cialis inte påverkas av mat och dryck.

Däremot bör du inte inta större mängder alkohol, då detta kan göra ditt blodtryck lägre, och därför försämra din potens. Över 30 miljoner män har potensproblem – och det bara I USA. Potensproblem uppkommer då blodflödet till penis försämras, detta kan orsakas av ett antal olika faktorer, antingen av mediciner, eller av andra hälsoskäl. Indviduella resultat kan variera från person till person. De flesta patienter kan ta Cialis en gång per dag. Och eftersom Cialis verkar i samband med sexuell stimulans, väljer du helt själv när tillfället är rätt.

Varför ska du välja Cialis?

Cialis mångdubblar den tidsperiod inom vilken paret kan ha sex jämfört med andra behandlingar för erektil dysfunktion. Cialis kan också intas tillsammans med mat och alkohol utan att effekten försämras.

Allmänna erektila funktionen

81% rapporterade förbättrad erektionsförmåga oavsett svårighetsgrad med Cialis 20 mg.

Lyckade samlagsförsök

75% rapporterade lyckade samlagsförsök med Cialis 20 mg.

Valfrihet med Cialis

Att mannen fungerar sexuellt under en längre tid innebär en stor fördel för paret genom att planeringen och tidspressen minskar. Det ger en större frihet i relationen och utrymme för mer spontanitet - tillsammans kan man välja den rätta stunden när lusten faller på. Cialis tas vid behov - inför helgen, semestern eller helt enkelt när man har lust och då kan mannen fungera sexuellt upp till 36 timmar efter tablettintag.

Välja rätt dosering

Vuxna män

Den rekommenderade dosen av CIALIS är 10 mg, att tas före förväntad sexuell aktivitet. CIALIS kan tas oberoende av måltid. Hos de patienter där 10 mg tadalafil inte ger tillräcklig effekt kan 20 mg prövas. Det kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Högst en dos per dygn skall tas.
Säkerheten vid kontinuerligt, dagligt bruk under en längre tid har inte fastställts. Därför avråds bestämt från daglig användning av läkemedlet men även på grund av att effekten av tadalafil vanligen kvarstår längre än ett dygn.