För många systrar förvärras mäns sexuella förmåga

En studie gjord vid University of Texas publicerad i Psychological science indikerar att antalet systrar kan inverka på mäns sexuella motivation på sådant sätt att det ger partnern mindre glädje. I studien gjord på råttor såg man att även om hannar som växte upp med fler systrar inte umgicks intimt färre gånger var de mindre intensiva i det direkta fysiska uttrycket.

När råttorna föddes räknade forskarna antalet hannar och honor i varje systerskara för att bedöma fördelningen i livmodern. De gjorde om systerskarorna för att bilda tre olika typer:

  • Balanserade mellan hanar och honor.
  • Kraftigt manligt dominerade.
  • Tydligt fler honor än hannar.

När hannar växte upp studerade man deras beteende när de umgicks med fertila honor motiverade att få avkomma.

Fördelningen mellan könen i livmodern innebär ingen skillnad på hannarnas beteende. Vad som däremot påverkade var i vilken typ av systerskara hannarna växte upp.

Systrar gör att hannar ger honor mindre sexuell tid

Hannar som växte upp med många systrar penetrerade honorna och ejakulerade på samma sätt och i samma utsträckning som övriga hannar. Däremot prioriterade de mindre tid på att göra det jämfört med övriga hannar d.v.s. jämfört med människor skulle det vara vad som ger honan ofta mindre tillfredsställelse.

En möjlig förklaring forskarna ger är att hannarna kanske "kompenserar" för att de ev. uppfattas mindre attraktiva av honorna. Honorna när de upplever en henne attraktiv viftar på öronen vilket gör hannarna ytterst motiverade vilket de gjorde i mindre utsträckning för de hannar som växt upp bland många honor.

Effektivt kroppsspråk kanske ger ett energieffektivt samlag

Möjligen kan man spekulera vidare både rörande vad det kan bero på om den föreslagna orsaken är riktig och ev. om en annan förklaring finns. Antar vi att en viss språkskillnad finns mellan hannar och honor rörande tolkning av kroppsspråk kanske det avståndet är något kortare när hannarna växt upp bland honor.

Det man kan tänka sig möjligen både kan leda till att honan uttrycker mindre med öronen och att hannen spenderar mindre tid med henne därefter.

Precis som man pekar på i pressmeddelandet är denna teknik per fall använd mer energieffektiv och det är inte oviktigt i naturen. Det samma kan sägas om den tid som behöver läggas på att initiera reproduktion och kan sådant effektiviseras kan man tänka sig att det är en fördel.

För tamråttor likt den vi har i bilden är energi inte ett problem och troligast är det vanligast att de är åtminstone lätt övergödda och inte motionerar särskilt mycket. Råttors genetik är dock formad efter naturen där frihetens glädje och meningsfullhet betalas med skräcken för svält. Där är sparad energi en skrämmande tunn linje mellan svältdöd och totalt dominans över flocken med en genetisk framgång som formar stammen under många generationer. En gnutta sparad energi är vad som kan vara det när de hårda tider alltid smygande i skuggorna blixtsnabbt slår till räddar ungarnas liv från att ätas upp i den kannibalism svälten kan tvinga modern till. Köp viagra online