Några ord om Viagra

Viagra verkar genom att öka blodflödet till penis vilket ger en stabil erektion. Ju större blodflöde till penis - den högre graden av erektion. Några 11 år sedan tre forskare gjort en banbrytande upptäckt som fullständigt förändrat livet för miljoner kvinnor - de har visat att kväveoxid fungerar som ett signalsystem enheten mellan mänskliga hjärt celler och deltar i arbetet med uppförande, för deras bidrag forskarna fått ett Nobelpris i fysiologi och medicin.

Effekten av Viagra är baserade på dess aktiva substansen kallas sildenafil citrate. Viagra blev tillgängliga först under 1998 och har varit att konkurrera med två andra läkemedel som innehåller samma aktiva föreningar - Tadalafil och vardenafil - sedan dess. Viagra fungerar på följande sätt: kväveoxid släpps i corpus cavernosum i penis ökar halten av cGMP (cykliskt guanosin monofosfat) som jämnar och slappnar av musklerna vävnader leder till blodet inflöde och uppförande. Sildenafil citrat hämmar phosphodiestrase typ 5 (PDE5), vilket är ett enzym som reglerar blodflödet till penis ansvarar för att bryta ned cGMP därför hindra en människa från att ha en full erektion. Som en följd av den man uppnår en stabil erektion som varar i flera (3-5) timmar.