Vad är ED?

Erektil dysufnktion är ett hälsoproblem som drabbar män och som kan påverka vilken man som helst Iiolika stadier av hans liv. Det anses allmänt att ED endast finns hos äldre män, men även många yngre män lider av impotens i form av erektil dysfunktion.

Det har varit känt sedan urminnes tider, men det är endast under de senaste två decennierna som erektil dysfunktion har varit ett diskussionsämne, så att läkare verkligt imponerande kunna utvärdera problemets riktiga omfattning. Bara i USA finns det 30 miljoner män som är diagnostiserade med erektil dysfunktion och antalet av dem som inte är diagnosticerade är ungefär det samma.

Förr i tiden var det mycket svårt för en man att handskas med impotens, eftersom det inte fanns några effektiva lösningar och eftersom orsakerna till problemet var oklara. De flesta läkarna trodde att problemet hade att göra med ålder, och att alla män var tvungna att gå igenom det.

Idag finns det dock avancerade forskningsmetoder och diagnoser, och läkare har äntligen kommit fram till både effektiva lösningar och exakta orsaker till detta problem, som drabbar miljontals män över jorden. Det är därför problemet har blivit poängen i otaliga diskussioner – män kan äntligen hoppas på förbättring.

Vilka är orsakerna till ED?

Det finns olika faktorer som kan orsaka erektil dysfunktion, och de är alla av antingen psykologisk eller fysiologisk natur. Psykologiska faktorer som kan orsaka manlig impotens inkluderar depression, ångest, stress, psykisk sjukdom, relationsproblem och förlorat intresse för sex eller partner.

Fysiologiska prblem som kan trigga erektil dysfunktion inkluderar diabetes, övervikt, hypertoni, hjärtsjukdom, hormonell obalans, deformerad penis, användning av läkemedel, bieffekter av operation, prostatacancer med mera. Innan du börjar leta efter ett behandlingsalternativ att använda bör du först definiera den egentliga orsaken bakom dina erektila problem.

När det kommer till att behandla erektil dysfunktion så finns det flera alternativ som kan väljas beroende på orsaken bakom problemet. Kom ihåg att ED ofta är ett symptom på ett underliggande hälsoproblem, och inte en sjukdom i sig, och att om man behandlar problemets egentliga orsak så får man i de flesta fallen en markant förbättring av den erektila funktionen också.

Detta hjälper dock inte alltid, och patienten kan komma att behöva en viss förstärkning för att uppnå en stabil erektion. Läkemedel som Cialis ger den nödvändiga förstärkningen och hjälper även patienter som inte har haft någon erektion på flera år innan de använde läkemedlet. Diskutera möjligheten att använda Cialis med din läkare först.